Elérhetőségek

Önkormányzat Zalaistvánd

8933 Zalaistvánd,
Ady Endre u. 1.
Telefon:
06-92/384-342
Fax: 06-92/384-342
Mobil:
+36-30/474-2836
E-mail:
z.istvand@freemail.hu

Nyertes pályázatok

Zalaistvánd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című, MFP-KKE/2019. kódszámú felhívásra benyújtott,  ”Karbantartó gépek beszerzése Zalaistvándon” című pályázatával  4.509.406 Ft támogatást nyert.
Az Önkormányzat a támogatásból útszegélyek, csatornák, gátoldalak, parkok karbantartására alkalmas traktor és gépek beszerzését valósította meg.

 

2019 | 06 | 11

 

Zalaistvánd község önkormányzata

 

Sajtóközlemény

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00005

A ZALAISTVÁNDI EPERKE ÓVODA FEJLESZTÉSE

 

Zalaistvánd Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00005 kódszámú pályázattal 18 216 390  Ft 100%os támogatásban részesült a Zalaistvándi Eperke Óvoda fejlesztésére.

 

 Zalaistvánd Község Önkormányzata rendkívül elhivatott az óvoda helyben működtetésére, az óvodai ellátás színvonalának magasan tartására. Elkötelezettek vagyunk a költséghatékony, környezetbarát és minőségi üzemeltetés mellett, amelyhez a projekt megvalósítása jelentősen hozzájárul. A pályázatnak köszönhetően megújul az óvoda épülete, többek közt felújítjuk a tetőt és akadálymentes rámpa is kialakításra kerül. A játszóudvarra egy EU tanúsítványokkal rendelkező, időtálló mozgásfejlesztő játékot, és egy mászóvárat telepítünk. Az óvodai nevelőmunkához és a gyermekek ellátásához kapcsolódó új eszközöket szerzünk be, megújulnak a tálalókonyha gépei is.

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

- épület felújítás

- játszóudvar felújítás

B) Eszközbeszerzés

2. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 

- akadálymentesítés

 

Projekt várható befejezése: 2019.08.30

 

További információ:

Petőfi Lászlóné polgármester

8932 Zalaistvánd, Ady Endre u 1

 

 

 

2018 | 06 | 11                                                                                   

 

Zalaistvánd község önkormányzata

 

Sajtóközlemény

TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00009

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY ÉS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉS ZALAISTVÁNDON

 

Zalaistvánd Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00009 kódszámú pályázattal 29 126 689 Ft 100%os támogatásban részesült a Zalaistvándon található szociális alapellátó intézmény, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat fejlesztésére.

 

A projekt átfogó célja a Zalaistvándon található szociális alapellátó intézmény, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése. Ennek keretében a helyi szinten elérhető alapszolgáltatások minőségi fejlesztését tervezzük, melynek következtében hosszútávon biztosítani tudjuk a megfizethető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatásokat. A fejlesztésnek jelentős életminőséget, életszínvonalat javító hatása van, hozzájárul az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, jelentős terhet vesz le a családokról valamint hosszú távon hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához is.

 

A projektben 4 különböző szolgáltatás érintett:

- Nappali ellátás

- Szociális étkeztetés

- Házi segítségnyújtás

- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A projekt keretében megújul a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Zalaistvándon található telephelye, az épület energetikailag és esztétikailag megújul, hozzájárulva a szolgáltatások minőségének megtartásához és javításához

Projekt várható befejezése: 2018.07.30

 

További információ:

Petőfi Lászlóné polgármester

8932 Zalaistvánd, Ady Endre u 1

 

 

2018.03.01.                             

Zalaistvánd Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény

EFOP-4.1.7-16-2017-00063

A ZALAISTVÁNDI KULTÚRHÁZ FEJLESZTÉSE

 

Zalaistvánd Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.7-16-2017-00063 kódszámú pályázattal  9 989 598 Ft 100%-os támogatásban részesült A Zalaistvándi Kultúrház fejlesztése  címmel.

Zalaistvánd község a Nyugat-Dunántúli régióhoz tartozik, Zala megye Észak-keleti részén helyezkedik el, Zalaegerszeg és Zalaszentgrót között fél úton. Az önkormányzat feladatkörébe tartozik a helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztán tartása, a lakosságnak közművelődési, tudományos, művészeti és sport tevékenység biztosítása. Az önkormányzat célja, hogy növelje a helyiek jólétét, egészséges környezetet biztosítson a lakosainak. A rendszeres közművelődési formákban résztvevők száma azonban a korábbi évekhez képest csökkenést mutat. A rendszeres programok (szakkörök, klubok, művészeti csoportok, stb.) többségében kötöttek, állandó helyszín szükséges hozzájuk, amelyet településünkön egyedül a Kultúrház tud biztosítani. Sajnos az épület jelenlegi belső műszaki állapota leromlott, habár az önkormányzat mindent megtett az állagmegőrzését, a felújítások elmaradása miatt mégis elhanyagolt képet mutat. Emiatt kevésbé vonzó a látogatóknak, érdeklődőknek. Az infrastruktúra fejlesztésével modern környezet jönne létre a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a rendszeres programok megrendezéséhez. Éppen ezért a beruházástól azt várjuk, hogy a projektet követően növekszik a rendszeres programokon résztvevők száma. 

Önállóan támogatható tevékenységek

Kultúrterem felújítása

Klubhelyiség felújítása

A tanulási, oktatási, művészeti tevékenységekhez tartozó kiszolgáló helyiségek

Akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítás 

Választható önállóan támogatható tevékenységek

Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése

A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak: a humán erőforrás és a szervezeti stabilitás oldaláról egyaránt.

 

A Kultúrházban rendszeresen szervezünk az egész életen át tartó tanulást segítő foglalkozásokat, előadásokat és klubokat. A Kultúrház pályázatba bevont helyiségei szorosan kapcsolódnak az egész életen át tartó tanulás és a nem formális, informális tanulás helyben elérhető rendszeréhez. 


 

A projektben biztosított az egyenlő hozzáférés a teljes helyi lakosságnak és a máshonnan érkező érdeklődőknek is, beleértve a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű embereket is. A projekt a települési kulturális közszolgáltatást bővíti, mivel új szakköri csoportok, új rendezvények megvalósítását segíti elő a jobb körülmények megteremtése. Jelen program koherens az egész életen át tartó tanulás stratégiájában megfogalmazott és az EFOP-3.3 célokkal. Jelen projekt célja az egész életen át tartó tanulást elősegítő infrastrukturális fejlesztés, amelynek következtében minőségi és mennyiségi szolgáltatásfejlesztés is megvalósul.

 

A projekt várható befejezése: 2019.03.30.

 

További információ:

Petőfi Lászlóné polgármester

8932 Zalaistvánd, Ady Endre u 1.

 

 

ZALAISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Göcsej-Zala mente Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-39-7-17 kódszámú, Göcsej-Zala mente Leader Egyesület - Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása című felhívásra benyújtott Projekt azonosítója: 3141543339, VP6-19.2.1.-39-7-17 kódszámú pályázattal 11 764 702 Ft 85% intenzitású támogatásban részesült.

A mai turisztikai keresletet nem csak a helyi nevezetességek megismerése utáni vágy, a természeti szépségek rekreációs hatása határozza meg, hanem egyre többen vágynak a helyi ízek, a gasztronómiai világ megismerésére, melynek a legkiválóbb alapanyaga a helyben termelt, minden vegyszertől és adaléktól mentes étkek, zöldségek, gyümölcsök és húsok.

A jelen fejlesztés célja falusi vendégasztal létrehozása a településen egy kerti pavilon és kemence építésével, mely egyrészt helyi rendezvénytérként funkcionálna, másrészt - új turisztikai szolgáltatásként helyben termelt finom ételek kínálásának, elkészítésének adna helyszint. Mindezek mellett a beruházás a közösségi életet fellendítendő új rendezvények megvalósításának helyszíneként is szolgálhat, pihenő helyet is biztosítva az ide érkező turistáknak, így több települést érintő hatása van.

A fejlesztés során az ingatlanon egy kültéri vendégasztal került kialakításra, ahol egy kültéri kemence megépítésével lehetővé vált a helyi termelőknek portékáik elkészítésére és közösségi rendezvények alatt azok kóstoltatására. A kialakított rendezvény tér ezek mellett a falu lakosságának gyülekező helyévé válik, egyfajta közösségi tér jön létre, de a településre látogatók számára pihenő helyként is funkcionál. A projekt során népszerűsítő szórólapok és gasztronómiai bemutató rendezvény is megvalósításra került, ahol a lakosságot megismerhette a helyi receptek titkait és ízelítőt kaphattak az oda látogatók Zalaistvánd szín és ízvilágából.

 

További információ:

Petőfi Lászlóné polgármester

8932 Zalaistvánd, Ady Endre u 1.Csatolt fájl(ok):


Önkormányzat Zalaistvánd - Magyar